» Balsotāju aktivitāte
» Rezultāti


2011. gada 23. jūlija tautas nobalsošanas par 10.Saeimas atlaišanu
Rezultāti

Pēdējās izmaiņas: 20:00 26.07.2011.

Balvu novads
PAR
5206 (95.89%)
PRET
211 (3.89%)
Nederīgas
12 (0.22%)
Iecirknī saņemto balsošanas zīmju skaits: 5429

Jaunākie dati par 13 no 13 iecirkņiem.

Nr. Iecirkņa nosaukums Balsošanas rezultāts Balsošanas kastēs atrasto zīmju skaits Vispārīgās ziņas Balsotāju skaits pēc sarakstiem
PAR PRET Nederīgas Vēlēšanu iecirknī Balsotāju atrašanās vietā Balsošanas zīmju kopskaits Iecirknī saņemto balsošanas zīmju skaits Pāri palikušo balsošanas zīmju skaits Sabojāto balsošanas zīmju skaits Balsotājiem izsniegto balsošanas zīmju skaits Balsotāju skaits iecirknī Balsotāju skaits balsotāju atrašanās vietā Balsotāju kopsaits
  Balvu novads 5206 211 12 5198 231 5429 9402 3970 2 5430 5199 231 5430
318 BALVU PILSĒTAS ĢIMNĀZIJA 784 39 0 802 21 823 1600 777 0 823 802 21 823
319 BALVU PILSĒTAS KULTŪRAS UN ATPŪTAS CENTRS 1660 58 5 1723 0 1723 2800 1076 0 1724 1724 0 1724
320 BALVU AMATNIECĪBAS VIDUSSKOLA 499 16 1 484 32 516 800 284 0 516 484 32 516
323 TAUTAS NAMS 213 10 2 192 33 225 300 74 1 225 192 33 225
324 Bērzkalnes pagasta pārvalde 114 8 0 97 25 122 302 180 0 122 97 25 122
325 BĒRZPILS PAGASTA SAIETA NAMS 338 21 0 349 10 359 600 241 0 359 349 10 359
326 Briežuciema pagasta pārvalde 174 4 1 157 22 179 300 121 0 179 157 22 179
327 Krišjāņu pagasta pārvalde 133 4 0 133 4 137 300 163 0 137 133 4 137
328 Kubulu pagasta pārvalde 442 20 0 409 53 462 800 338 0 462 409 53 462
331 Lazdulejas pagasta pārvalde 125 9 3 132 5 137 200 63 0 137 132 5 137
336 Tilžas pagasta pārvalde 417 9 0 414 12 426 800 374 0 426 414 12 426
337 Vectilžas pagasta pārvalde 159 8 0 157 10 167 300 132 1 167 157 10 167
339 Vīksnas pagasta pārvalde 148 5 0 149 4 153 300 147 0 153 149 4 153